Kontakt

E-post: dansklubbenbohusbuggarna@gmail.com

Telefon: 0705-33 22 405

Postadress: c/o Nilsson, Hogarna 346, 45191 Uddevalla

Besöksadress: Sörkällegatan 26, 45141 Uddevalla

PlusGiro: 4907922-1

Föreningsnummer: 21615-55

Organisationsnummer 858500-7605

Styrelse

Ordförande Pontus Olsson, 0703-34 34 56

Vice ordförande Angelica Törngren, 0703-63 72 13

Sekreterare Daniel Petrén, 0706-63 57 75

Kassör Ann-Sofi Nilsson, 0705-32 24 05

Ledamot Pernilla Östberg, 0708-95 54 51

Suppleant Therese Magnusson, 0704-80 92 70

Suppleant Suzanne Lundborg, 0703-28 26 64

dansklubbenbohusbuggarna@gmail.com

Blogg på WordPress.com.